Nan listwa, Bronx te konfwonte ak inegalite ki yo menm vin pi dramatik pandan pwopagasyon COVID-19 lan.

Èd pou Bronx lan se yon kolektif volontè k ap travay annijans pou fè parèt resous ki disponib yo pou ede kominote nou an pandan moman ensètitid ak kawo sa a.


Patnè Nou yo